UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

 COMUNA

I.C. BRATIANU

иии  Contact иии  Prima pagina иии Webmail иии Acces rapid
 

 

PREZENTARE

  Descrierea comunei

  Obiective turistice

PRIMARIA I.C. BRATIANU

  Conducerea institutiei

  Organigrama

  Dispozitiile primarului

  Declaratii avere si interese

CONSILIUL LOCAL

  Structura

  Atributii consiliul local

  Comisii de specialitate

  Regulamentul de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului R.O.F  Hotarari CL

  Sedinte - procese verbale

  Buget

  Bilant

URBANISM-AUTORIZARI

  Lista autorizatiilor de      constructie eliberate

PROIECTE SI INVESTITII

    Lucrari in continuare

ISU

  Inspectoratul pentru situatii

  de urgenta

DOCUMENTE PUBLICE

  Avizier

  Taxe locale

  Situatii financiare

  PAGINI UTILE

  Biblioteca Nicolae Iorga

  Invatamant

  Cultura

  Fii informat

 

 

 

 

   IUNIE  SEPTEMBRIE
   IULIE  OCTOMBRIE
   AUGUST  NOIEMBRIE
   DECEMBRIE
   
   
   

 

 • Hotarari ale Consiliului Local  2013
-HCL nr.01- privind revocarea hotararii 1 din 09.01.2013-aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii
-HCL nr.02- privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii
-HCL nr.03- privind aprobarea fuctionarii cu personalitate juruduca a scolii Ion Creanga
-HCL nr.04- aprobarea planului cu actiuni si lucrari de interes local pt. repartizarea orelor de munca - VMG
-HCL nr.05- aprobarea listelor bunurilor familiei si a persoanelor singure
-HCL nr.06-privind aprobarea taxelor locale pe 2013
-HCL nr.08- alegerea presedintelui de sedinta
-HCL nr.09- incetarea mandatului de consilier local a fomnului Gherghiu Fanica
-HCL nr.10- validarea unui consilier local
-HCL nr.11- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la bugetul local
-HCL nr.12- aprobarea bugetului propriu pe 2013

 

 • Hotarari ale Consiliului Local  2012

      -HCL nr.06

 • Ianuarie
-HCL nr.01-privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar
-HCL nr.02-privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a primariei IC Bratianu
-HCL nr.03-privind modificarea statului de functii al primariei IC Bratianu
-HCL nr.04-privind aprobarea planului cu actiunile si lucrarile de interes local
-HCL nr.05-privind aprobarea listelor bunurilor familiei si persoanelor singure
-HCL nr.06-privind modificarea HCL nr. 67/2011 privind stabilirea taxei de inchiriere a terenurilor agricole
-HCL nr. 07-privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar local a deficitului sectiunii de dezv. pe 2011
-HCL nr.08-privind aprobarea drepturilor banesti la scoala Ion Creanga afferente anului financiar 2012
-HCL nr.09-privind aprobarea drepturilor banesti la scoala Ion Creanga, decontarea cheltuielilor de transport ian.2012
-HCL nr.10-privind aprobarea tarifelor orare pt. utilajele aflate in dotarea SC ZACLAU SRL pe anul 2012
 •   Februarie

-HCL nr.11-privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local IC Bratianu pentru 2012
 •    Martie

-HCL nr.12-privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local pentru 2012
-HCL nr.13-privind alegerea presedintelui de sedinta
-HCL nr.14-privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic al scolii " Ion Creanga "-transport feb.
-HCL nr.15-privind schimbarea denumirii scolii din comuna IC Bratianu
-HCL nr.16-privind aprobarea programului de salubrizare al comunei IC Bratianu
-HCL nr.17-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Zaclau SRL pentru 2012
 •    Aprilie

-HCL nr, 18 - privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local pe 2012
-HCL nr, 19 - privind aprobarea drepturilor banesti aferent personalului didactic al scolii
-HCL nr, 20 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la bugetul local
-HCL nr, 21 - privind aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al SC Ecosaltech SRL Macin
-HCL nr, 22 - privind aprobarea introducerii in anexa nr.1 a unei taxe speciale
-HCL nr, 23 - privind reactualizarea SF pentru investitia realiare retea apa in sistem
-HCL nr, 24 - privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru situatii de urgenta
 
 •    Mai

-HCL nr, 25 - privind incetarea mandatului de consilier local Danila Ilie
-HCL nr, 26 - privind incetarea mandatului de consilier local Grigore Maricel
-HCL nr, 27 - privind participarea comunei IC Bratianu in calitate de membru la constituirea Asociatiei de Dezvoltare
-HCL nr, 28 - privind aprobarea drepturilor banesti de la scoala Ion Creanga
-HCL nr, 29 - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru Biserica Sf Nicolae
-HCL nr, 30 - privind modificarea actului constitutiv al SC Zaclau SRL
-HCL nr, 31 - privind prelungirea termenului de valabilitate al planului urbanistic general
-HCL nr, 32 - privind alegerea presedintelui de sedinta
-HCL nr, 33 - privind rectificarea bugetului propriu pentru anul 2012
-HCL nr, 34 - privind aprobarea planului de paza la nivelul comunei
 •    Iunie

-HCL nr, 1- privind rezultatul alegerilor membrilor comisiei de validare a comsiliului local
-HCL nr, 2 - privind constatarea validarii mandatelor de consilieri locali
-HCL nr, 3 - privind constituirea consiliului local
-HCL nr, 4 - privind alegerea presedintelui de sedinta
-HCL nr, 5 - privind alegerea viceprimarului comunei

 

Hotarari ale Consiliului Local  2011

 • Ianuarie
- HCL nr. 1-alegere presedinte sedinta
- HCL nr. 2-incetare mandat CL
- HCL nr. 3-mandatare Chirita Viorel
- HCL nr. 4-stabilire tarife si taxe speciale
- HCL nr. 5-actiuni de interes local
- HCL nr. 6-aprobare cheltuieli
- HCL nr. 7-aprobare cheltuieli asfaltare drumuri
 • Februarie
- HCL nr. 8-alegerea presedinte sedinta
- HCL nr. 9-aprobare buget propriu
- HCL nr. 10-aprobare comisie de validare
- HCL nr. 11-validare mandat consilier local
- HCL nr. 12-reactualizare plan urbanistic
- HCL nr. 13-prelungirea duratei termenului de inchiriere
- HCL nr. 14-desemnare responsabil Registru datorie publica
- HCL nr. 15-infiintare asociatie
- HCL nr. 16-consum benzina si motorina
 • Martie
- HCL nr. 17-rectificare buget propriu
- HCL nr. 18-aprobare plan analiza
- HCL nr. 19-aprobarea Strategiei si a Planului de actiune pentru conservarea
- HCL nr. 20-aprobarea unui lot teren in folosinta agricola
- HCL nr. 21-privind stabilirea unor masuri cu privire la inregistrarea vehicule
- HCL nr. 22-modificarii taxei pentru inchirierea terenurilor agricole
 • Aprilie
- HCL nr. 23-privind alocarea unei sume din bugetul propriu
- HCL nr. 24-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ZACLU S.R.L
- HCL nr. 25-privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011
- HCL nr. 26-sustinerea de catre Consiliul Local- pt biblioteca
- HCL nr. 27-modificarea taxei de inchiriere terenuri agricole
- HCL nr. 28-revocare hotarare carburanti 2011
 • Mai
- HCL nr. 29-alegere presedinte sedinta
- HCL nr. 30-rectificare buget propriu
- HCL nr. 31-aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar1
- HCL nr. 32-aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar2
- HCL nr. 33-aprobarea listei bunurilor familiale
- HCL nr. 34-privind revocarea HCL 20/30.03.2011
- HCL nr. 35-lot teren in folosinta agricola
- HCL nr. 36-aprobare program salubrizare
- HCL nr. 37-regulament evidenta vehicule
- HCL nr. 38-aderare comuna la Crucea Rosie
- HCL nr. 39-constituire comitet dezvoltare socio-economica
 • Iulie
- HCL nr. 40-rectificare buget propriu
- HCL nr. 41-regulament local de informare si consultare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
- HCL nr. 42-stabilirea unei taxe speciale pentru plata serviciului de paza comunala
 • August
- HCL nr. 43-aprobarea contului de exercitiu bugetar
- HCL nr. 44-rectificare buget propriu 2011
- HCL nr. 45-rectificarea bugetului pentru activitati autofinantate
- HCL nr. 46-aprobarea planului de paza la nivelul comunei
- HCL nr. 47-aprobarea regulamentului intern pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate
 • Septembrie
- HCL nr. 48-alegerea presedintelui de sedinta
- HCL nr. 49-atribuirea unui lot de teren intravilan
- HCL nr. 50-aprobarea actului aditional nr.5 la contractul de concesiune 1206
- HCL nr. 51-aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 2011
- HCL nr. 52-desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in consiliul de administratie al scolii Ion Creanga
- HCL nr. 53-privind demiterea administratorului societatii ZACLAU SRL
 • Noiembrie
- HCL nr. 54-rectificare buget propriu
- HCL nr. 55-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele trim. III
- HCL nr. 56-aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 2012
- HCL nr. 57-aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru 2011
- HCL nr. 58-aprobare regulament procedura de inchiriere a bunurilor imobile
- HCL nr. 59-aprobare deviz general pentru consolidare sediu primarie
- HCL nr. 60-revocarea hotararii nr. 52/2011
- Proiect de hotarare
- HCL nr. 61-desemnarea unui reprezentant al cons. local in cosiliul de administratie al scolii Ion Creanga
- HCL nr. 62-privind aprobarea strategiei de devoltare a comunei IC Bratianu
- HCL nr. 63-privind aprobarea actului aditional a contractului de inchiriere a terenurilor agricole situate in extravilan
 • Decembrie
- HCL nr. 64-rectificare buget activitatifinantate integral sau partial
- HCL nr. 65-privind rectificarea bugetului propriu
- HCL nr. 66-privind completarea hotararii nr 56
- HCL nr. 67-privind stabilirea taxei pentru inchirierea terenurilor agricole
- HCL nr. 68-privind alegerea presedintelui de sedinta
- HCL nr. 69-privind transmiterea obiectelor de inventar
- HCL nr. 70-privind aprobarea functionarii cu personalitate juridica a scolii Ion Creanga
- HCL nr. 71-privind anularea taxei speciale de plata a serviciului de paza comunala
- HCL nr. 72-privind aprobarea infiintarii S.C. ECOSALTECH S.A Macin

  

Е 2012 Primaria I.C.Bratianu